Pasi Hälikkä

Coach

CrossFit Level 1 Trainer
Wellness Coach
Auktorisoitu APT-Personal Trainer

Pasi vastaa CrossFit 8000 Hyvinvointivalmennuksista.

Pasi on monipuolinen liikunta- ja hyvinvointialan ammattilainen. Liikunta ja urheilu on ollut aina osa elämää. Kokemusta löytyy mm. kamppailulajeista, voimailusta, juoksusta ja monipuolisesta toiminnallisesta harjoittelusta. Nykyään päälajina on Crossfit.

Edellisessä elämässä Pasi valmensi kokkeja keittiöpäällikkönä. Tällä hetkellä hän valmentaa ja innostaa ihmisiä liikkumaan ja lisäämään hyvinvointiaan. Pasi Vetää myös erilaisia yritysvalmennuksia sekä toimii kouluttajana Fitness Academy of Finland:lla.

Pasi on toiminut päätoimisesti Personal Trainerina vuodesta 2009 lähtien. Vuosien varrella hän on saanut asiakkaita kasvamaan, kutistumaan, tiukentumaan, vahvistumaan, juoksemaan, kyykkäämään, hallitsemaan kehoaan ja mieltään, ylittämään itsensä ja lisäämään merkittävästi omaa hyvinvointiaan.